Roland Svensson
Rolans Svensson

“ Under ett mer än sextioårigt konstnärskap i Stockholms yttre skärgård och på ensliga öar i andra världsdelar banade Roland Svensson en egen, genuin väg till mästerskap.
Få har lyckats tolka skärgårdsmiljön med ett sådant insiktsfullt patos.
Som bild- och ordkonstnär hör han tillsammans med Albert Engström och Bruno Liljefors till våra främsta skärgårdstolkare.
Roland fascinerades av den grafiska konsten och arbetade mycket med stentryckens litografier men prövade även det serigrafiska arbetssättet.   Även hans produktion utförd i olja och akvarell är omfattande.
Ur Rolands författarskap märks böckerna Ensliga Öar (1954), Hav och Människor (1960), Skärgårdsliv i gången tid (1961), Min skärgård och din (1964), Tristan da Cunha (1965), Ö och människa (1968), Från Havet (1972) samt Bilder och Minnen (1981).
Roland Svensson föddes i Stockholm 1910 och avled 2003. Han vilar på Möja kyrkogård.”