Serigrafier
Numrerade och signerade upplagor.
 

 

"Utskärsfrid"

                            Serigrafi 1997. Numrerad och signerad. 58 x 73 cm    4.500:-

 

Roland berättar här år 1997 om ett av sina sista verk, - serigrafin ”Utskärsfrid” som han utförde efter en akvarell med samma titel som han målade i slutet av 40-talet. Känslan av de ljuva försommardagarna ute i Stora Nassa, - eller Storskärgår´n som skärgårdsbon säger, är mycket närvarande i detta blad.

”Mitt arbete inom den grafiska konsten har alltid dominerats av litografi enligt den gamla metoden, att teckna på sten, vilket kräver gediget hantverk och kunnande från konstnär och litograf. Samarbetet med litograf Rolf Jansson började under tidigt 30-tal och blev en lycklig tid. Efter hans bortgång har den fortsatt hos hans lärljungar i Vikmanshyttan.

En viktig del av min litografiska produktion är tecknad hos anrika Wolfensbergers  Grafiska Anstalt i Zurich, - troligen den förnämsta arbetsplatsen för stentryck i Europa.

Under senare år har dock mitt arbete med att teckna på kalksten förhindrats av bl.a. nedsatt syn.

Min längtan att översätta en gammal målning till grafisk konst finns dock kvar. Jag har nu försökt att ersätta den med att utföra en serigrafi.  Den är utförd efter en akvarell från Storskärgården, som jag målade för femtio år sedan. Jag minns att det kändes som att måla ett porträtt av den utskärsfrid som då vilade över hela havsbandet. Människotystnad, orrspel som bubblade och porlade från skären och vadarfåglars flöjtspel var grundtonen i den stillsamma nocturne som ljöd under dygnen.

Fortfarande erbjuder utskärgårdarna sommarlycka åt fritidsgäster, - men den stora friden har naggats av oro och bl.a. trängsel om de bästa natthamnarna.

 I samarbete med Aare Serigrafi och konsttryckaren Heino Soveer har jag utfört en bild som bär titeln ”Utskärsfrid”. Upplagan är 200 signerade och numrerade exemplar samt 25 signerade provtryck. Serigrafin är tryckt på syrafri och ljusäkta papperskvalite.

Den får bli ett substitut för min nostalgiska önskan att åter få leva i utskärsfriden.”

 

"Från Lilla Nassa"

   Serigrafi 1988. Numrerad och signerad. 26,5 x 46 cm.   3.500:-

 

 

"Norrfjärden i April månad Möja"

                                                     Serigrafi 1987. Numrerad och signerad. 74 x 55 cm  4.000:- 

 

 

 

Original-litografier

 
 

"Utskär, Gillöga"

                     Originallitografi 1996. Numrerad och signerad.  48 x 64 cm    Pris: 7.000:-

 

"Hösten 1996 utförde Roland Svensson, vid 86 års ålder, den litografi som kom att bli hans sista originallitografi tryckt på sten, - "Utskär, Gillöga".

Litografin är utförd på sten och tryckts hos Rolf Jansson Eftr. i Vikmanshyttan i 250 ex. Samt en H.C.-upplaga på 20 ex.

När Roland arbetade med litografin var han väl medveten om att den skulle bli den sista att lämna hans hand, - synen hade börjat försämras och försvårade fortsatt målande och tecknande.

Varje konstverk berättar ju alltid en historia och så även "Utskär, Gillöga". Och det den berättar är kanske just epilogen för Rolands nästan 70-åriga konstnärsgärning i Stockholms skärgård."

 

"Det goda livet"

Originallitografi 1988. Numrerad och signerad. 37 x 29,5 cm  Pris: 4.500:-

 

 

"Antegubbens stuga, Storskärgår´n"

"Vinternatt"

       Originallitografi  p.t. 1981.
       Signerat provtryck. 30 x 25,5 cm Pris: 4.500:-

       Originallitografi 1988.
       Numrerad och signerad.  37 x 29,5 cm
 Pris: 4.500:-

 

 

Alla priser är inkl. moms